• Styrelsearbete

STYRELSEARBETE

Joakim Askegård har lång erfarenhet från diverse styrelseuppdrag, nu senast som ordförande hos möbeltillverkaren Bed Factory Sweden Holding AB.

 

Söker ni hjälp med styrelsefrågor vänligen kontakta oss på info@confidelegal.se

 

I vårt styrelserådgivning utgår vi från följande principer:

  • Att löpande se till att de legala frågorna beaktas
  • Att som opinionsbildare och normgivare främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor
  • Att verka för professionalism genom strategiskt, analytiskt och kritiskt tänkande, tydlighet, kompetens, resultat- och omvärldsorientering
  • Att beakta respekt, ansvarstagande, integritet, etik och moral
  • Att utveckla företagets värdegrund
  • Självständighet, pålitlighet och opartiskhet
  • Resultat- och riskoptimering med engagemang